NVIO Voss har 20 år bak seg som veteranforening, etablert 3.mars 1999.

En onsdagskveld på ettervinteren kom en håndfull veteraner sammen på Rondo Pensjonat og Voss og Omland FN/ NATO veteranforening var et faktum.

Flere av de som var samlet denne marskvelden er fortsatt aktive medlemmer og bidragsytere til veteranmiljøet.

Fra da, og fram til vi nå er lokalisert på Bømoen, har NVIO Voss hatt flere ulike samlingssteder.

Vi har leid lokaler i ulike hoteller, pensjonat, vert leietakere hos private og Forsvaret.

For så å finne hjem; - til Vakta her på Bømoen.

Først som leietaker hos Forsvarsbygg for deretter å bli med på lasset over til Bømoen AS.

 

Vakta på Bømoen er blitt en del av lokalforeningens identitet, et sted der veteraner kjenner seg hjemme, et sted der kameratskap oppstår når vi møtets til kaffe og gode historier på torsdagskveldene eller til muntert lag som julebord.

 

Vakta på Bømoen fyller også en annet viktig funksjon; -samhold.

Her føler vi oss velkommen; -å rusle rundt i leiren gir næring til mang en god historie.

Vakta er synonym med NVIO Voss og er del av vår lokale identitet.

Her er det åpent hus med kaffe og sosial prat over 40 torsdager i året.

Vi har også fire celler til disposisjon om trangen til akutt hvile skulle melde seg.

 

NVIO Voss og Omland dekker et distrikt med anslagsvis 250 til 300 veteraner fra ulike internasjonale operasjoner. Fra Tysklandsbrigaden rett etter krigen til dagens profesjonelle soldater.

 

Er du veteran, pårørende eller bare interessert i NVIO som organisasjon er du hjertelig velkommen innom Vakta.

Vi er det torsdager fra 19:00.

Eller du kan kontakte oss på e-post og telefon.