Veteranplan for Voss herad

Veteranplan for Voss herad

Publisert av Bernt Ove Røthe den 19.02.20. Oppdatert 13.06.22.

Voss Herad er ein av få kommuner i Norge som har vedtatt ein egen vetaranplan.

"Voss sin veteranplan vil fokusera konkret på 14 tiltakspunkt for å nå målet om auka anerkjenning, varetaking, og oppfølging"

 

Veteranplanen skal reviderast iløpet av 2022 og 2023. Me treng akkurat din hjelp som veteran, veteranfamile, nærstående eller pårørende i denne revideringen.  

 

Veteranplanen kan du lese i sin heilhet her!

https://voss.herad.no/_f/p1/ic3b5936d-4d57-4516-bd45-449cbc4e8bac/veteranplan-voss-1.pdf