Bidra med mottak av Ukrainske flyktninger?

Bidra med mottak av Ukrainske flyktninger?

Publisert av Andreas E Røthe den 13.06.22.

NVIO opplever at mangen vil hjelpe til i situasjonen med ukrainske flyktninger som kommer til Norge.

 

"Som jeg skrev i GS-hjørnet (...) er det mange gode initiativ i flere lokalforeninger i forhold til støtte til Ukraina."

Bjørn Robert Dahl

 

NVIO - Voss

Som Veteran har du kunnskap og erfaringer med å jobbe under press og akutte oppdrag! Dette gjør deg til ein ressurs i samfunnet. Det at du kan møte mennesker som kjem frå krigssituasjoner der de kan ha ein felles forståelse for situasjonen, det er det ikkje mangen som kan. Men det kan du.

NVIO Voss har eit samarbeid med lokalt med Røde Kors og Voss Herad si frivillge sentral om å kunne bistå.

Ønsker du å bidra gjennom oss, sammen med Røde Kors er det berre å ta kontakt. Me ordrer med papirer som skal til, men du må sjølv sende inn søknad om politiattestm Dette hjelper me deg sjølvsagt med.