Ægirsdottir - Skøyta for Veteraner

Ægirsdottir - Skøyta for Veteraner

Publisert av Andreas E Røthe den 19.06.22.

Fleire veteraner ved NVIO avd Voss har over fleire år pussa opp ei eldre fiskeskøyte som skal nyttast som eit tilbod for veteraner. Her er det muligheter for å bidra om du vil og målet er jo sjølvsagt seilaser i Hardangerfjorden.

Sjå meir her her:

Ægirsdottir på Facebook