Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Publisert av Andreas E Røthe den 13.06.22.

Referat Årsmøte NVIO Voss og omland 04.03.22 Kl 19:00 i Vakta.

Frammøtte: 9stk

Val av dirigent: N. T. Veka

Val av referent: A. Kronstad

·         Godkjenning av innkalling – Ingen merknader.

·         Ingen saker er komme inn til styre for behandling i årsmøtet.

·         Gjennomgang av Årsberetning av leiar. –Ingen merknader

·         Gjennomgang av rekneskap og budsjett av kasserer samt opplest revisorrapport.

 

Det vart lagt fram forslag for å sei opp postboksen og i staden få ei postkasse i vakta. Det skal og arbeides for å få montert ei varmepumpe i Vakta. Nytt styre undersøker muligheiter for dette og evt utfører.

·         Gjennomgang av aktivitetsplan der det vert pålagt det nye styret å gjennomgå samt vurdere tilbud for veteraner i fbm:

·         Aktivitet i fbm Ekstremsportveko

·         Fellesturer i nærområdet som lavterskeltilbud

·         Smalahovetreff

·         Evt forberedelse til aktivitet/presentasjon an NVIO under landsskyttarstevnet på Voss i 2023.

·      Val. Forslaget til nytt styre frå valnemda vart einstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Leiar:  Andreas Røthe                                        valgt for et år.        

Kasserar:  Bjørn Otto Tysse                                 valgt til 2023.

Styremedlem: Knut Ovrid                                   valgt til 2024.

Leiar kameratstøtte:    Harald Horvei                    valgt til 2023.

Vara medlem: Geir Ove Riple                             valgt til 2024.         

Revisor: Arnt Olav Ringheim                                 valgt til 2023.

Husastyret:

Bernt Ove Røthe/Anders Rongve.

Etter at Årsmøtet vart formelt avslutta fekk vi informasjon av B. O. Røthe angåande stoda om Voss herad sin plan/framgang med oppretting av ein Veteran-/minnepark i sentrum.

Kvelden vart avslutta med sosial samling og servering.

A. Kronstad

Referent