Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Publisert av Bernt Ove Røthe den 08.03.21.

NVIO Voss gjennomførte  årsmøte 5. mars.

Grunna smittevernhensyn ble årsmøtet flyttet til Østre messe.

Årsmøte ble gjennomført med vanlige årsmøtesaker.

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent og referent
 3. Årsberetning
 4. Revidert regnskap
 5. Budsjett
 6. Kameratstøtte
 7. Aktivitetsplan
 8. Innmeldte saker
 9. Valg

 

Det var meldt inn to saker til årsmøtet

Sak 1.

Det ble etter forslag vedtatt å endre valgperiode for leiar fra ett til to år, valgt i partalsår.

Ved en slik endring vil leiar og kasserer velges motsatt år og slik bidra til kontinuitet i styret.

 

Sak 2.

Voss Herad skal arrangere veterankonsert i hht. kommunal veteranplan. Situasjonen rundt pandemi og krav til smittevern fører til at konserten filmes i forkant og sendes på nett på veterandagen.

Voss Herad har forespurt om NVIO Voss kan delta i et spleiselag.

Gjennom pandemien er planlagte arrangement avlyst og midler som var avsatt til slike foreslås brukt til en markering av veterandagen 2021.

Å bidra til at veteraner blir synliggjort og opplever annerkjennelse gjennom et slikt arrangement mener lokalforeningen

er et godt tiltak i en pågående pandemi.

Etter forslag ble det vedtatt at NVIO Voss bidrar med kr. 11.000, -

Leiar kontakter Voss Herad og informerer.

 

Aktiviteter.

Grunnet uavklart smittesituasjon vil årsmøtet overlate til styret å beslutte om følgende aktiviteter skal/ kan gjennomføres.

 • Organisere spaserturer/ sykkelturer
 • Bueskyting
 • Veterantreff/ Smalahovetreff
 • Sommeravslutning
 • Julebord

 

Valg.

Valgkommiteens forslag til styre:

Leiar                                                 Nils Tore Veka

Kasserar                                           Bjørn Otto Tysse

Styremedlem                                   Thor Waldrop

Leiar familiestøttegruppa                Harald Horvei                     

Vara medlem                                   Andreas E Røthe

Revisor Arnt Olav Ringheim

Valgkomiteens forslag til styre for 2021 ble vedtatt

 Valgkommite for 2022

Atle Kronstad

Bernt Ove Røthe